Hòa Bình Phổ Biến Chính Sách Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Người Nộp Thuế

04-01-17 toanbingo 0 comment

Với mục đích đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết những khó khắn mà người nộp thuế mắc phải trong quá trình thực hiện chính sách thuế, ngày 8/12 đã diễn ra Hội nghị tập huấn chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối thoại với người nộp thuế cho rất nhiều học viên đến từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đến tham gia. Hội nghị được tổ chức vởi Cục thuế Hoà Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Misa

Các học viên sẽ được nghe giới thiệu về một số điểm mới trong thông tư số 130/2016/TT-BTC do chính Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế; một số điểm cần lưu ý về khai, nộp thuế, giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hệ thống tài chính, kế toán cho các daonh nghiệp.

Trong phần đối thoạt với người nộp thuế, hội thảo đã tập trung giải quyết những vướng mắc về những thủ tục như hành chính thuế, kê khai thuế, nộp thuế; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế; đăng ký mã số thuế; tự in, đặt in hoá đơn; thanh tra…

Thông qua hội nghị này, người nộp thuế sẽ có thể nắm bắt kịp thời với các luật sửa đổi, luật bổ sung của các chính sách và các nội dung mới.Leave a reply