Hải Quan Quyết Định Nâng Cấp Hệ Thống Kế Toán Thuế

04-01-17 toanbingo 0 comment

Tổng cục hải quan tổ chức đợi tập huấn cho đội ngũ CBCC, từ đó trang bị cho họ làm trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan đồng thời dựa theo mô hình xử lý tập trung để kết hợp việc thực hiện thao tác với hệ thống Kế toán thuế XNK .

Trong đó, đợt tập huấn chú trọng đào tạo những nội dung cơ bản như các chức năng như nhập liệ, in bảng kê, tra cứu thông tin và báo cáo. Ngoài ra người được đi tập huấn sẽ được đào tạo các chức năng phân hệ kế toán , cụ thể như biết cách cập nhật chứng từ điều chỉnh, bảng kê chứng từ ghi sổ, tra cứu ghi sổ chi tiết, in sổ và báo cáo. Tiếp theo là họ sẽ được hướng dẫn về cách hạch toán như kế toán thu thuế chuyên thu như thế nào, các trường hợp nào được điều chỉnh thuế chuyên thu phải thu, kế toán thu phí, lệ phí hải quan…….

kế toán hải quan

Trước đây, chúng ta áp dụng hệ thống Kế toán 559, đây là một mô hình kết hợp giữa thực hiện nghiệp vụ quản lý thuế XNK theo pháp luật thuế và thực hiện nghiệp vụ kế toán theo pháp luật kế toán. Nhưng hiện nay, thông tư 174 đã sửa đổi trình tự luân chuyển chứng từ kế toán từ hệ thống kế toán ứng dụng Công Nghệ Thông Tin.

Do đó, đối với chứng từ gốc, bộ phận quản lý thuế sẽ tiếp nhận, lưu giữ và theo dõi chi tiết để thực hiện chức năng quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế. Bộ phận quản lý thuế sẽ lập bảng kê chứng từ chuyển bộ phận kế toán hạch toán kế toán tổng hợp các chỉ tiêu tài chính.

Quy trình tiến hành như vậy sẽ phẩn nào đảm bảo được bộ phận quản lý sẽ có đầy đủ chứng từ gốc để theo dõi và quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế một cách chính xác hơn.Bộ phận kế toán cũng dựa vào đó tiếp nhận bảng kê chứng từ gốc để hạch toán kế toán tổng hợp. Đây là cách tốt nhất để khắc phục những sự cố chồng chéo trước đây của các hạch toán cũ, từng bộ phận sẽ thực hiện đúng chuyên môn và có trách nhiệm phải làm tốt hơn.

Ngoài ra, phương pháp kế toán thu theo hướng các nghiệp vụ thu kế toán sẽ được sửa đổi thông qua thông tư 174 để hạch toán tổng hợp thu NSNN.Đồng thời, thông tư 174 cũng bổ sung phương pháp kế toán trong trường hợp người nộp thuế tự thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng NK….Leave a reply