Đã Đến Thời Điểm Cần Áp Dụng Chuẩn Kế Toán IFRS

04-01-17 toanbingo 0 comment

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng này, Việt Nam muốn phát triển hơn nữa thì phải có sự cái cách mới, biết tái cấu trúc nền kinh tế theo xu hướng phù hợp và tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp. Từ trước đến nay, chúng ta luôn sử dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam ( VAS) được xây dựng cách đây 10 năm đã cho thấy sự không phù hợp trong thời đại hiện nay. Cụ thể, sự không phù hợp ấy thể hiện ở chỗ có nhiều khoản mục trên báo cáo tài chính cần phải được đánh giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị có thể thu hồi nhưng nếu áp dụng theo chuẩn kế toán VAS thì nó vẫn được ghi nhận theo giá gốc. Thêm vào đó, các ghi nhận từ tổn thất tài sản hay các công cụ phát sinh vẫn không được ghi nhận bởi ở VAS chưa có chuẩn mực ghi nhận cho các vấn đề này. Việt Nam là nước có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao hơn công nghiệp và dịch vụ, nhưng chúng ta vẫn chưa xây dựng được một chuẩn mực kế toán nào cho lĩnh vực này cả. Đó là điều vô cùng bất cập. Vì vậy, đã đến lúc thay đổi các chuẩn mực kế toán và IFRS là chuẩn mực kế toán phù hợp nhất lúc này. Theo chuẩn mực quốc tế IFRS, nhà nước nên sớm ban hành các quy định buộc doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng báo cáo tài chính giúp cho Việt Nam chúng ta thoát khỏi nước lạc hậu, đồng thời mở rộng cơ hội để tham gia thị trường vốn quốc tế. Doanh nghiệp sẽ cần phải có trách nhiệm giải trình cao hơn, tính minh bạch được nâng cao, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều thông tin tài chính hữu ích hơn, từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng đắn. Về phía doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm giải trình cao hơn, tăng tính minh bạch, tăng khả năng so sánh cũng như cung cấp nhiều thông tin tài chính hữu ích hơn. Từ đây, nhà đầu tư sẽ có cơ sở để ra quyết định đúng đắn. IFRS được chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đánh giá là chuẩn mực lập ra phục vụ nhà đầu tư.

chuan-ke-toan-ifrs

Trong hội thảo do Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức để đưa ra những chuẩn mực IFRS có sự xuất hiện của bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã chia sẻ việc áp dụng chuẩn mực IFRS là rất phù hợp trong bối cảnh kinh tế quốc tế hiện nay bởi trước kia, ở những lần kêu gọi vốn nước ngoài, cách doanh nghiệp ở Việt Nam đều phải làm thêm một bảng để so sánh giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực IFRS. Ngoài ra, nếu một doanh nghiệp thực hiện một thương vụ lớn thì doanh nghiệp đó sẽ bắt buộc phải thực hiện toàn bộ báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS. Việc đổi chuẩn mực kế toán sang chuẩn mực IFRS sẽ dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Tham khảo từ những thống kê của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB, tính đến tháng 8 năm 2016 vừa qua, có tất cả 137 quốc gia cam kết sử dụng IFRS trong đó 122 quốc gia yêu cầu toàn bộ hoặc một phần công ty niêm yết phải thực hiện báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS. Ngay cả Mỹ là một nước có nền kinh tế rất phát triển, lâu nay Mỹ chỉ sử dụng những nguyên tắc kế toán riêng (US GAAP) cũng đã suy nghĩ đến việc hợp nhất US GAAP và IFRS. Muốn thúc đẩy môi trường kinh doanh quốc tế, muốn có chung một ngôn ngữ kế toán với thế giới thì Việt Nam cần thống nhất VAS và IFRS.

Từ những lợi ích của việc thay đổi chuẩn mực kế toán, Bộ Tài Chính sẽ luôn cố gắng, đặc mục tiêu đến năm 2020 sẽ ban hành VAS/VFRS từ việc cấp nhật những thay đổi của chuẩn mực quốc tế.

Tuy bộ đã đưa ra những lộ trình áp dụng IFRS nhưng việc thực hiện như thế nào còn là một câu hỏi khó bởi vì việc thực hiện không hề đơn giản. Thứ nhất, chúng ta chưa có trường học đào tạo về các nội dung của IFRS, những người làm kế toán thì chưa được học chuyên sâu về IFRS, chi phí đào tạo khá cao nên khó thu hút được các học viên tham gia. Một thách thức lớn đặt ra cho các công ty đại chúng vì những năm tới họ sẽ buộc phải thực hiện báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS, nhân sự sẽ cần được cử đi học và được đào tạo. Khó khăn thứ hai xuất phát từ thị trường vốn và thị trường tài chính nước ta. Cổ phiếu và trái phiếu nước ra chưa được giao dịch rộng rãi, kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các doanh nghiệp nhà nước, hệ thống công nghệ thông tin ở Việt nam chưa đủ mạnh. Đặc biệt, những quy định về kế toán và báo cáo tài chính được ban hành trong luật pháp Việt Nam chưa tương thích với IFRS. Với trở ngại trên dẫn đến quá trình thực thi IFRS ở Việt Nam trở nên khó khăn và khó thực hiện.

Tuy nhiên, không chỉ có 1 khó khăn mà doanh nghiệp cũng phải đối diện với rất nhiều những khó khăn khác nhau như kết quả kinh doanh, câu chuyện về thuế, quản trị đầu tư, quản lý rủi ro…Bởi vậy, không chỉ con người tác động đến việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS mà còn công nghệ và quy trình cũng tác động đến nó.

Ông Trần Anh Quân – phó Tổng Giám đốc Công ty KPMG cho biết Việt Nam cần xem xét kỹ các biện pháp trong việc đẩy mạnh đào tạo về IFRS, giúp mọi người tiếp cận nhiều hơn với IIFRS bằng việc tăng cường tuyên truyền quảng cáo các lợi ích của IFRS đồng thời thay đổi và điều chỉnh phù hợp các quy định pháp luật có liên quan đến tài chính và kế toán … Hiện tại, có 10 doanh nghiệp đứng trong top những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã áp dụng và lập báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS nhưng chỉ dừng ở mức sơ bộ, chưa đi sâu vào cụ thể.

Thời gian để hoàn thành báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS đối với các công ty ít nhất là 2-3 tháng. Đặc biệt, các công ty trong nhóm Big 4 đã có những dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi miễn phí, phí ít cho các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi định dạng báo cáo từ VAS sang IFRS.Leave a reply